Zem, ktorá hľadá svoje nebo

Dokument, Slovensko
2016, 70 min, v pôvodnom znení (slovensky)

03. október 2016, 19:00
DCP 2D

Film cez pohorelské prostredie predostiera obraz o súčasnom Horehroní, ktoré v mnohom prezentuje aj iné časti Slovenska, s nostalgiou spomínajúc na časy minulého režimu.

Príbeh jednej horehronskej obce cez osudy jej obyvateľov je reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska a zároveň hľadaním zmyslu bytia či vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom.

Udržiavanie tradícii ľudovej kultúry a folklóru nie je iba romantickým zahľadením do dedinskej society. Nástojčivá apelatívnosť sociálnej reality posúva prvky tradičného spôsobu života čoraz bližšie k témam celospoločenským. Prausov film ponuka esej o človeku, ktorý sa vždy znova púšťa do zápasu o vlastný zmysel bytia.

Pred filmom (o 18.50 h) uvidíte historický kinožurnál Týždeň vo filme 45/1971

Réžia: Erik Praus. Kamera: Peter Kováč. Strih: Ivan Kršiak. Účinkujú: Lukáš Jánoška, Mária Rochovská, Jaroslav Kybák, Anna Refková, Peter Gandžala a ďalší.