Kino premieta v núdzovom režime

Celých jedenásť dní (9. – 19. 1.) bolo kino Iskra z dôvodu závažnej poruchy vykurovacieho systému zatvorené. Počas prerušenej prevádzky sa pôvodné kúrenie podarilo dať čiastočne do poriadku, to však, až do výmeny za nové, bude fungovať v núdzovom stave.

Preto kino v tomto núdzovom a dočasnom režime obnovuje iba večerné premietania (o 19.00 h) a detské projekcie (o 17.00 h) sú až do odvolania, resp. dovtedy, kým klimatické podmienky dovolia, zrušené. Všetky informácie o aktuálne premietaných filmoch nájdete ako vždy na www.kinoiskra.sk, o klubových filmoch na klubiskra.test, alebo na facebookových stránkach kinafilmového klubu.

Vážení diváci, prosíme vás o pochopenie a zároveň vám odporúčame sa do kina teplejšie obliecť, pretože, hoci sa sála znovu vykuruje, pri dlhšom sedení vám pocitovo môže byť o čosi chladnejšie.

Na definitívnom vyriešení problému pracujeme, niekedy koncom februára budú nainštalované úplne nové vykurovacie telesá a na jar, po skončení vykurovacej sezóny, pristúpime i k výmene celého systému kúrenia v kinosále.