Príbeh architekta, karpatského Nemca z Veľkej Lomnice, v distribučnej premiére v kežmarskej Iskre

Architekt drsnej poetikyDistribučná premiéra nového slovenského dokumentárneho filmu Architekt drsnej poetiky sa uskutoční v Kežmarku. Vo štvrtok 7. októbra 2021 o 19.00 h ho v kine/filmovom klube Iskra osobne uvedú jeho tvorcovia – režisér a scenárista Ladislav Kaboš a producentka a strihačka Darina Smržová.

Celovečerný dokument s hranými prvkami rozpráva komornou formou, pomocou vnútorného monológu, príbeh karpatského Nemca Hansa Broosa, rodáka z Veľkej Lomnice. Po skončení druhej svetovej vojny musel opustiť Československo. Druhý domov našiel v roku 1953 v Brazílii, kde podľa jeho architektonických návrhov bolo postavených viac ako 140 budov.

Film je zaujímavý nielen po stránke umeleckej, ale jeho význam je širší. Prehlbuje naše znalosti histórie a zároveň objavuje pre Slovensko ďalšieho významného rodáka, o ktorom donedávna na Slovensku nikto nevedel. Nastoľuje závažné otázky uplatnenia a využitia talentu jedinca v spoločnosti, dramatickú cestu imigranta a náročný proces adaptovania v cudzej krajine. Dotýka sa dodnes tabuizovanej témy vysídlenia nemeckého obyvateľstva po 2. svetovej vojne.

Architekt drsnej poetikyArchitektonické dielo Hansa Broosa nesie v sebe reflexiu pohnutých dejín dvadsiateho storočia. Broos sa dokázal v Brazílii nielen adaptovať a vytvoriť vynikajúcu architektúru, ale bol zároveň aj vizionárom. Vedel citlivo zakomponovať architektúru do prírody. Vnímal ju komplexne. Uvedomoval si výnimočnú silu architektúry a hlavne urbanizmu na život človeka.

Dal dokopy tím špičkových  odborníkov – záhradného architekta Roberta Burleho Marxa, geológa Aziz Ab’Sábera, sociológa Gilberta Freyera. Kvalita jeho tímu a jeho výnimočná vnímavosť k prírode a ekológii je dôvod, prečo jeho architektúra nestarne v čase. Jeho dielo zaradili medzi diela najvýznamnejších architektov modernej brazílskej architektúry v štáte Santa Catarina.

Broos vedel majstrovsky zakomponovať architektúru do prírody. Architekt a urbanista so zameraním na ekológiu a prírodné zdroje José Waldemar Tabacow tvrdí, že v Brazílii žili len dvaja architekti, ktorý ovládali toto umenie: Rino Levy a Hans Broos. Broosovi spolupracovníci – dnes profesori architektúry na fakulte vo Florianopolise vydali o ňom už druhú knihu. Jeho tri budovy sú zapísane v zozname kultúrnych pamiatok mesta São Paulo.

Film obsahuje fascinujúce archívy, dokumenty, cituje z autentickej korešpondencie s otcom a s jeho najbližšími. Dozvedáme sa silné svedectvo o ťažkej sociálnej situácii, ktorej museli čeliť karpatskí Nemci po druhej svetovej vojne. Začínali od nuly. Film ukazuje, že tvrdou prácou a vytrvalosťou je možné realizovať svoje sny.

Príbeh Broosa je súčasne aj príbehom všetkých utečencov, ktorí z rôznych dôvodov musia hľadať nový domov. Je motivačný a má šance zaujať publikum bez rozdielu veku svojou nevtieravou a emotívnou formou.

Súčasťou kežmarského podujatia bude aj putovná výstava fotografií Cristiana Mascara v priestoroch kina Iskra.

Vstupné na projekciu je 5 eur, s platným klubovým preukazom 3 eurá. Online predpredaj vstupeniek na www.kinoiskra.sk alebo priamo v pokladni kina. Na základe aktuálnych opatrení je povolený vstup v režime OTP a predaj vstupeniek len do polovice kapacity kinosály (74 miest). Diváci sú povinní mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty.


Ladislav KabošLADISLAV KABOŠ (1953)
Narodil sa v Prešove, kde aj vyrastal. Po maturite sa prihlásil aj na FAMU v Prahe, ale najprv dva roky študoval na SVŠT v Bratislave. Keďže už na základnej škole bol vášnivým fotografom, viedol na internáte fotografický a filmársky krúžok. Druhý pokus dostať sa na FAMU už mu vyšiel a študoval kameru u prof. Šmoka, Hanuša, Brousila a Kučeru. Filmografia: Curriculum vitae (1999), Kde končí naděje, začíná peklo (2003), Ľudia na hranici (2004), Moderná architektúra na Slovensku (2006), Kamarádky na smrt (2007), Zmenil tvár Šanghaja (2010), Krvavé piesky Líbye (2013), Všetky moje deti (2013), Moje rómske deti (2014), Farby piesku (2015), Kapela (2018), Architekt drsnej poetiky (2021).

Architekt drsnej poetiky

Film uvedú režisér a scenárista Ladislav Kaboš a producentka Darina Smržová

Dokument, Slovensko/Česko/Brazília
2021, 70 minút, v pôvodnom znení (slovensky)

07. október 2021, 19:00
DCP 2D

Dokumentárny film s hranými prvkami Architekt drsnej poetiky prináša príbeh slovenského rodáka, karpatského Nemca Hansa Broosa z Veľkej Lomnice, ktorého architektonické dielo zanechalo v Brazílii nezmazateľnú stopu.

Podľa jeho projektov bolo postavených viac ako 140 budov. Vedel majstrovsky začleniť architektúru do prírody. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom modernej architektúry v Brazílii. O jeho diele a strhujúcom životnom príbehu donedávna na Slovensku nikto nevedel…

Réžia a scenár: Ladislav Kaboš. Dramaturgia: Martin Peterich, Dagmar Ditrichová, Svatava Maria Kabošová. Kamera: Martin Šec. Strih: Michal Kondrla, Darina Smržová. Hudba: Vladimír Martinka. Zvuk: Bohumil Martinák. Producent: Darina Smržová. Koproducenti: Tibor Horváth, Michael Kaboš, Pedro Rosa. Účinkujú: Imrich Boráros, João Serraglio.