Čakáreň

Dokument/filmová esej, Slovensko
2015, 72 min, v pôvodnom znení (slovensky)

30. november 2015, 19:00
DCP 2D

Dokument o veľkých a malých čakaniach.

Príbeh zobrazujúci cez rôzne možnosti čakania kolobeh jedného života, ktorý vychádza z konkrétnych osudov reálnych žien, tak ako sa odohrávajú, alebo odohrali. Je to dokumentárna mozaika života, ktorá v niektorých chvíľach prerastá až do krutej sociologickej sondy dnešného sveta. Všetky príbehy spája čakáreň na Hlavnej stanici a fragmentárny pohľad na svet.

Námet a réžia: Palo Korec. Kamera: Ján Meliš. Strih: Peter Kordač. Zvuk: Ján Ravasz. Producent: Artileria – Ján Meliš. Koproducent: RTVS, Filmpark production. Účinkujú: Zuzana Smékalová, Monika Neksová, Barbara Slamková, Zuzana Kmeťová, Timea Husveth, Regina Husveth, Sára Miklášová, Theodor Durmik, Miška Melišová.