Paraguajské pasy

Paszporty Paragwaju

Dokument, Poľsko
2018, 53 min, v pôvodnom znení (poľsky) so slovenskými titulkami

24. marec 2021, 20:20
Stream

KINO ISKRA DOMA

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Poľský inštitút v Bratislave uvádzajú pri príležitosti Národného pamätného dňa Poliakov zachraňujúcich Židov počas 2. svetovej vojny, ktorý pripadá na 24. marca, dokumentárny film Paraguajské pasy.

Dokument Paraguajské pasy v réžii Roberta Kaczmareka približuje málo známy príbeh poľsko-židovskej spolupráce, ktorej hlavným cieľom bola záchrana života druhého človeka. V rokoch 1942 – 1943 na vyslanectve Poľskej republiky v Berne fungovala neformálna skupina poľských diplomatov a aktivistov židovských organizácií. Spoločne sa snažili získať pasy juhoamerických štátov. Falošné dokumenty sa dostávali k Židom v okupovanej Európe, ktorí sa vďaka nim väčšinou vyhli deportáciám do nemeckých vyhladzovacích táborov.

Držitelia týchto pasov sa dostávali do táborov pre internovaných v Nemecku (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) a do okupovaného Francúzska (Vittel). Časť z nich sa dočkala konca vojny. Rodiny mnohých zachránených sa až dnes dozvedajú, komu vďačia za svoj život. Do skupiny fungujúcej pri poľskom vyslanectve v Berne patrili: Aleksander Ładoś – od apríla 1940 splnomocnený vyslanec v Berne; jeho spolupracovník Konstanty Rokicki – konzul v Berne; Stefan Jan Ryniewicz – tajomník a vedúci Konzulárneho oddelenia v Berne; Juliusz Kühl – tajomník vyslanectva. Za židovské organizácie zohrali najdôležitejšiu úlohu: Adolf H. Silberschein – sionistický aktivista, poslanec Sejmu PR, a Chaim Eiss – rabín, aktivista Agudat Israel.

Pred filmom prednesie úvodné slovo J. E. Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike.

Film je uvádzaný v rámci projektu Poľský inštitút uvádza.

Réžia: Robert Kaczmarek.