Poetika Anima

Animovaný, Slovensko
2018, 5 min, bez dialógov

21. september 2020, 19:00
DCP 2D

Poetika Anima je nenaratívny animovaný film, ktorý vznikol na motív rovnomennej lyrickej básne, vytvorenej syntézou režisérkiných denníkových zápiskov. Nespočetné množstvo symbolov a obrazových metafor spoločne s originálnou atmosférickou hudbou od Frederica Robinsona vytvárajú interpretačne bohatý príbeh o žene, ktorá transformuje svoju úzkosť v tekutom časopriestore.

Krátka snímka Poetika Anima je uvádzaná pred celovečerným filmom Kým sa skončí leto.

Réžia s scenár: Kriss Sagan. Animácia: Kriss Sagan. Dramaturgia: Marcela Žgančíková. Hudba: Frederic Robinson. Zvuk: Michal Horváth. Asistenti animácie: Matej Babic, Marek Jasaň. Výkonná produkcia: Dina Švihlová.