Rodinné šťastie

Ernelláék Farkaséknál

Dráma/komédia, Maďarsko
2016, 81 min, v pôvodnom znení (maďarsky) s českými titulkami

27. február 2017, 19:00
DCP 2D

Víťazný film MFF Karlovy Vary je príbehom o rodinnom stretnutí, ktoré so sebou prináša množstvo zábavných, ale aj dramatických momentov.

Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na nervy, máte vlastne veľmi radi.

Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie nakrútil maďarský režisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi, a z 51. ročníka MFF Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, aj hlavnú cenu festivalu za najlepší film.

Réžia a scenár: Szabolcs Hajdu. Kamera: Csaba Bántó, Flóra Chilton, Dávid Gajdics, Betti Hejüsz, Márton Kisteleki, Ákos K. Kovács, Péter Miskolczi, Péter Pásztor, Tamás Simon, Márk Szalai, Gábor Szilágyi, Gergely Tímár, Levente Tóth. Strih: Szilvia Papp. Hrajú: Szabolcs Hajdu, Orsolya Török-Illyés, Erika Tankó Domokos Szabó a ďalší.