Salvador Dalí: Rané roky

Salvador Dalí: Early Diaries 1904 - 1929

Dokument, Španielsko
67 min, v pôvodnom znení (anglicky, španielsky) s českými titulkami

19. december 2021, 20:20
Stream

KINO ISKRA DOMA

Tvorcovia filmu Salvador Dalí: Hľadanie nesmrteľnosti prinášajú ďalší pohľad na fenomenálneho umelca. Dokument Salvador Dalí: Rané roky predstavuje pomocou doteraz nevidených záberov kľúčové aspekty Dalího mladosti v rokoch 1904 až 1929. Prináša divákom ucelený pohľad na jeho osobnostný i umelecký vývoj od detstva, ktoré bolo výrazne poznamenané smrťou jeho brata, cez štúdium vo Figueres a Madride až po naviazanie kontaktu so surrealistickým hnutím.

Dokumentárny film premietneme aj s krátkym (7 min) animovaným predfilmom Destino, ktorý začali v roku 1946 tvoriť Salvador Dalí a Walt Disney. Dokončený bol až v roku 2003 v produkcii Walt Disney Pictures.

Film je uvádzaný v rámci cyklu Príbehy umenia.

Réžia: David Pujol. Účinkujú: Salvador Dalí (a. z.) a ďalší.