Svetozár Stračina

Film uvedie režisér, scenárista a kameraman Pavol Barabáš

Dokument, Slovensko
2019, 68 min, v pôvodnom znení (slovensky)

11. október 2019, 19:00
DCP 2D

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV

Pocta výnimočnému umelcovi a kľúčovej osobnosti slovenského folklóru.

Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky pokračuje.

Réžia a scenár: Pavol Barabáš. Kamera: Pavol Barabáš. Strih: Róbert Karovič. Hudba: archívna - Svetozár Stračina. Producent: K2 Studio. Koproducent: RTVS, SFU. Účinkujú: Juraj Dubovec, Oskár Elschek, Juraj Kubánka, Alžbeta Lukáčová, Angela Vargicová.