Viktor Kubal – kraťasy

Krátke animované filmy Viktora Kubala

Animované, Československo
1944 - 1989, 64 min, v pôvodnom znení (slovensky)

22. február 2021, 20:20
Stream

KINO ISKRA DOMA

Pásmo „kraťasov“ otvorí Studňa lásky (1944/1959), kreslená groteska podľa legendy o vzniku studne na trenčianskom hrade, nasledovať ju budú krátke filmy zo 60. rokov minulého storočia Zem (1966) o tom, ako úrodná pôda ustupuje priemyselným stavbám, a Postup (1968) o spoločenskom karierizme. Zo série filmov o putovaní Janka Hraška po svete diváci uvidia film Janko Hraško u kúzelníka (1973), z obdobia 70. rokov je pripravená aj groteska Šach (1973) či paródia Kino (1977). Z neskoršieho obdobia kolekcia predstaví film Selekcia (1982) o jednej panne, ktorá čakala a čakala, snímku Meteorológ (1983) o svojráznom spôsobe, ako predpovedať počasie, kreslenú satiru na byrokraciu Na pravé poludnie (1988) a Idol (1989) o dvoch alternatívach boja proti pseudoautoritám a kultom.

Filmy sú uvádzané v rámci cyklu Reštaurovaná klasika.

Réžia, scenár, animácia: Viktor Kubal.